T.N Ram
Thông tin cá nhân
T.N Ram
Trần Ngọc Ram
Nam
13/04/1998
HS
26/03/2015
Thông tin liên hệ
Quảng Trị
thằng tự kỉ.