phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 12350
1 65633
1 7381
6 14056
3 8846
1 11915
4 12503
7 22355
2 24050
8 18141
5 20536
28 55250
1 9467
1 5040
1 3030
17 82392
17. Little13
4 21774
18. Kure-nai
28 141105
6 49745
1 5218
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...