phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 15270
1 73203
1 10197
6 17182
3 11280
1 14478
4 15591
7 26053
2 28653
8 21321
5 24582
1 12398
13. Little13
4 25607
7 73811
18 89603
16. Minami-ke
1 6947
29 67049
18. Kure-nai
30 168642
19. Momonchi
3 9585
1 9985
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...