phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 11274
1 62070
1 6373
6 12895
3 7968
1 10973
3 15265
4 11454
7 21021
2 21059
8 16815
5 19024
28 52420
1 8394
16 78224
1 4007
17. Kure-nai
26 123946
1 1822
5 27252
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...