phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 15820
1 74558
1 10715
6 17801
3 11767
1 14969
4 16339
7 27008
2 29288
8 21923
5 25440
1 12995
13. Little13
4 26122
18 90387
15. Minami-ke
1 7468
29 67939
17. Kure-nai
30 170171
18. Momonchi
3 10098
1 10594
1 6530
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...