phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 10490
1 4471
1 59663
1 5692
6 12109
3 7368
1 10269
3 14076
4 10656
7 20146
2 19173
8 15869
5 18061
28 50494
15 72853
16. Kure-nai
24 103400
3 13244
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...