phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 13246
1 67992
1 8127
6 14913
3 9527
1 12604
4 13316
7 23297
2 25765
8 19086
5 21745
1 10248
1 5740
1 3836
15. Little13
4 23541
7 56442
1 6327
18 86970
19. Minami-ke
1 4888
29 63423
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...