phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 11756
1 63500
1 6780
6 13407
3 8341
1 11348
4 11862
7 21566
2 22292
8 17405
5 19603
28 53568
1 8839
1 4460
1 2359
17 81554
17. Little13
4 20480
18. Kure-nai
28 139173
6 42497
1 4161
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...