phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 14660
1 71659
1 9549
6 16462
3 10694
1 13870
4 14750
7 25045
2 27874
8 20549
5 23615
1 11654
13. Little13
4 24989
7 68894
18 88816
16. Minami-ke
1 6323
29 66121
18. Kure-nai
30 167346
19. Momonchi
3 8969
1 8875
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...