phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 13818
1 69825
1 8665
6 15535
3 10027
1 13166
4 13906
7 24128
2 26849
8 19759
5 22545
1 10861
13. Little13
4 24146
7 61372
18 87773
16. Minami-ke
1 5584
29 64746
18. Kure-nai
30 165274
19. Momonchi
3 8118
1 7436
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...