phamhongphuc
Thông tin cá nhân
phamhongphuc
Ai Scanlation
Nam
10/08/2015
09/09/2015
Thông tin liên hệ
Leader nhóm dịch Ai Scans trực thuộc diễn đàn vnsharing.site
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 10823
1 60779
1 6007
6 12467
3 7668
1 10633
3 14648
4 11059
7 20604
2 20048
8 16339
5 18543
28 51336
15 73282
15. Kure-nai
24 104262
3 15006
1 7756
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...