ninja_pain
Thông tin cá nhân
ninja_pain
Kute...tua
Nam
21/03/1996
học sinh
11/05/2012
Thông tin liên hệ
Bình Thuận
ninja_pain@yahoo.com.vn
nothing