thangkhung12345
Thông tin cá nhân
thangkhung12345
One_Bảo
Nam
13/03/2001
Đọc manga+Xem Anime
24/01/2017
Thông tin liên hệ
Quên cmnr
Gi? còn ai dùng ?
Nhu trên
???
Có sở thích đăng các truyện art xấu nhưng nội dung hay,xem anime đã trên 100 bộ nên trình cũng thăng đôi chút :))
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 25539
4 13847
1 37188
3 32583
4 32326
23 170637
125 278820
40 447638
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...