thangkhung12345
Thông tin cá nhân
thangkhung12345
One_Bảo
Nam
13/03/2001
Đọc manga+Xem Anime
24/01/2017
Thông tin liên hệ
Quên cmnr
Gi? còn ai dùng ?
Nhu trên
???
Có sở thích đăng các truyện art dễ nhìn nhưng nội dung hay,xem anime đã trên 100 bộ nên trình cũng thăng đôi chút
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
5 38290
42 511722
4 37673
1 45602
4 58197
122 302225
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...