trungna86
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: pr
Người khóa: namphi014
Thông tin cá nhân
trungna86
trungpv
Không xác định
22/02/2017
Thông tin liên hệ