TheTempest
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: ngu lâu , nhờn thuốc
Người khóa: invisible
Thông tin cá nhân
TheTempest
The Unforgiven Sinner
Không xác định
01/01/0001
10/04/2017
Thông tin liên hệ
The shadow of my past self.