goikone
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: ặc cờ lon của thằng đăn bài kích động chính trị => chặt đầu
Người khóa: invisible
Thông tin cá nhân
goikone
goikone
Không xác định
17/04/2017
Thông tin liên hệ