Baby_ShinJ
Thông tin cá nhân
Baby_ShinJ
Ngây thơ trong sáng dễ tin người
Nam
25/12/1991
28/06/2012
Thông tin liên hệ
Baby.Shinji
0123456789