ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 107679
1 54100
3. Tóc
1 31164
4 41767
1 141425
6 85649
8 76049
85 777720
6 98954
49 305957
1 57574
1 174545
1 96419
35 156919
59 228236
25 105972
17. Lỗ
1 50841
258 5447462
121 568450
123 1361907
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...