ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 77726
1 34177
3. Tóc
1 26551
4 34204
1 97430
1 49921
6 59859
8 49774
85 762481
10. Psyren
145 3145838
6 82154
49 299846
1 42681
1 168247
1 82847
35 143579
59 220478
25 86690
26 128577
20. Lỗ
1 29011
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...