ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 106368
1 53079
3. Tóc
1 30464
4 41074
1 140098
1 69642
6 84761
8 74987
85 774589
6 97732
49 305026
1 56697
1 173579
1 95421
35 155842
59 226753
25 105121
26 133177
19. Lỗ
1 50053
258 5424934
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...