ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 96525
1 46194
3. Tóc
1 27043
4 37283
1 126242
1 63290
6 74160
8 62169
85 764399
10. Psyren
145 3170097
6 83026
49 300469
1 48257
1 169132
1 89583
35 145505
59 221113
25 98596
26 129231
20. Lỗ
1 32362
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...