ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 102480
1 49959
3. Tóc
1 27889
4 38652
1 135238
1 67301
6 79172
8 66205
85 766483
10. Psyren
145 3183700
6 93740
49 301799
1 51033
1 170306
1 91998
35 148374
59 222271
25 102341
26 130178
20. Lỗ
1 33846
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...