lovetrang_4ever
Thông tin cá nhân
lovetrang_4ever
Reimu Hakurei
Nam
08/12/1997
gamer
09/02/2012
Thông tin liên hệ
in the midle of some where
hwang_jin_hyuk_luv_suju13@yahoo.com.vn
có mà quên r?i
0903659081
ờ em là newbie!