worldlonelystar
Thông tin cá nhân
worldlonelystar
₩orld£onely§tar
Nam
19/10/1994
Vô Công Rỗi Nghề
23/10/2012
Thông tin liên hệ
TP HCM
lethietlong@yahoo.com