Talu
Thông tin cá nhân
Talu
t@lu
Nam
06/09/6969
20/06/2013
Thông tin liên hệ
Lưu lạc giang hồ, không chốn nương thân.