ngonpro007
Thông tin cá nhân
ngonpro007
DarkSlayerHunter
Nam
02/08/2013
Translator tại bookoo team kiêm người chuyên chửi trẻ trâu và bọn thiếu não cùng wibu
02/08/2013
Thông tin liên hệ
Anywhere i can go
ngon_ngon_98@yahoo.com
có cl ?y tin ng vl
I am no one Come from no where -Last-