daica123456dien
Thông tin cá nhân
daica123456dien
Đỗ Trọng Duy Anh
Nam
29/05/1995
sinh viên
28/07/2014
Thông tin liên hệ
Huế , Việt Nam
không có
không có
có mà không cho
thích truyện tranh và ghét drop , ghét luôn phong trào cân like và dis , đi theo Make Love Not War để chực thông :v
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
15 331950
2 5171
1 13718
2 33703
1 9774
4 30298
1 6724
1 8582
1 8149
2 6578
1 5780
1 22056
1 15030
10 46307
4 25284
14 89223
1 8144
1 17169
1 11635
3 28064
1 2 3
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...