daica123456dien
Thông tin cá nhân
daica123456dien
Đỗ Trọng Duy Anh
Nam
29/05/1995
sinh viên
28/07/2014
Thông tin liên hệ
Huế , Việt Nam
không có
không có
có mà không cho
thích truyện tranh và ghét drop , ghét luôn phong trào cân like và dis , đi theo Make Love Not War để chực thông :v
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
2 6400
1 15192
2 38990
4 32369
2 8794
2 8314
1 6974
10 51819
1 9619
1 15991
3 34894
1 11374
1 6919
1 13572
4 8000
2 52928
1 22437
3 27103
2 5352
9 47371
1 2 3 4
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...