bigtruyen.com
Thông tin cá nhân
bigtruyen.com
Big Truyện
Nam
13/12/2014
13/12/2014
Thông tin liên hệ
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
7 27443
3 10965
3 18377
4 7373
26 14898
6. PSI
4 8657
1 14108
5 10554
4 6939
10. We On
1 7880
11. Weiss
11 55457
16 15433
26 35142
14. Ya! Oee
20 59439
7 11715
16. Sweet Guy
20 216742
20 22075
0 77
34 59058
15 14586
1 2 3
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...