LordOfShadow
Thông tin cá nhân
LordOfShadow
All Hail Lord GabeN
Nam
25/12/1997
Sinh Viên
17/02/2015
Thông tin liên hệ
Hải Phòng
xxhoneylover@yahoo.com
0904497116
Profile: http://steamcommunity.com/id/PinkPanther2512/