Make love not war
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: xúc phạm BQT
Người khóa: namphi014
Thông tin cá nhân
Make love not war
Make love not war
Nam
21/05/1991
Part-time wisemen, Đu-can-gờ, Racing boiz
03/02/2016
Thông tin liên hệ
https://www.facebook.com/JustJediThings/?hc_ref=ARRPvyytkuRV3Ml8bgxHgkoyFY0nPtd3iuYwvpjd5tFa_mtm7A4Gf4Sl1L9JCGDNCp0&fref=nf
https://www.facebook.com/sassysocialistmemes/
https://www.youtube.com/watch?v=sFptiwAH6SU
Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là tình bạn Tình yêu mà không có tình bạn thì chỉ toàn tình dục -Make love not war 2017-