Zz_MeoCon_zZ
Thông tin cá nhân
Zz_MeoCon_zZ
Chẳng biết nói sao nữa
Nam
08/04/1990
Bạn cư xử như con nít vậy :)
28/04/2016
Thông tin liên hệ
Việc bạn làm chẳng co ý nghĩa gì với mình cả Dù tính như trẻ con nhưng nếu bạn hack được nick mình chứng tỏ bạn cũng giỏi đó :v