tien321654
Thông tin cá nhân
tien321654
Amazing
Nam
25/10/1999
Sinh viên
15/08/2016
Thông tin liên hệ
Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
Don't use this shit
Well
0949013039
Thường dân ở cái động Blogtruyen, chỉ biết ngồi ngắm tụi nó war, nguy hiểm quá thì vào can giải cho tụi nó