tuanxfw2
Thông tin cá nhân
tuanxfw2
Tuấn NBT
Nam
05/02/1997
Edit dạo, solo-er, Mod nửa mùa tại blogtruyen
19/04/2017
Thông tin liên hệ
0947724xxx
Mong muốn xây dựng một cộng đồng truyện chất lượng. Viên gạch thứ 1: bắt đầu dịch truyện từ 4/2017. Viên gạch thứ 2: bắt đầu tham gia vào ban cán sự Blogtruyen.com từ 2/2019 công việc chính là cải thiện lại kho truyện của Blogtruyen.
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
110 491781
2. Hive
243 2934971
27 501584
4. Lessa
58 435415
147 1475981
38 97930
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...