tuanxfw2
Thông tin cá nhân
tuanxfw2
Tuấn NBT
Nam
05/02/1997
Edit dạo, solo-er, Mod nửa mùa tại blogtruyen
19/04/2017
Thông tin liên hệ
0947724xxx
Mong muốn xây dựng một cộng đồng truyện chất lượng. Viên gạch thứ 1: bắt đầu dịch truyện từ 4/2017. Viên gạch thứ 2: bắt đầu tham gia vào ban cán sự Blogtruyen.com từ 2/2019 công việc chính là cải thiện lại kho truyện của Blogtruyen.
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
110 487910
2. Hive
243 2911831
27 499281
4. Lessa
58 432625
147 1469994
34 89208
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...