dvmk
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: nắc cơ 99er
Người khóa: invisible
Thông tin cá nhân
dvmk
Luris Fantasy
Không xác định
01/01/0001
11/05/2017
Thông tin liên hệ