pentasuper123
Thông tin cá nhân
pentasuper123
Kẻ Đạp Đổ Make Love
Nam
17/04/1998
02/06/2018
Thông tin liên hệ
Tên chính thức:The God Slayer Emperor(Sát Thần Đế Vương) Sở thích :đổi tên liên tục