yenvuong2472004
Thông tin cá nhân
yenvuong2472004
Zis Cutie
Nữ
24/07/2004
10/06/2018
Thông tin liên hệ
Một con người thân thiện, thảo mai, dễ gần. Yêu anime, shoujo và yaoi