Taiphan000
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: quảng cáo
Người khóa: Baby_ShinJ
Thông tin cá nhân
Taiphan000
Taiphan000
Không xác định
26/09/2018
Thông tin liên hệ