ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 46425
1 148713
6 90467
1 62402
1 180689
1 101954
35 166248
25 112038
9. Lỗ
1 55750
258 5595588
121 610514
123 1401416
438 8460469
1 17179
1 22378
1 19131
1 21934
2 30223
1 20555
1 25820
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...