ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 43662
1 144994
6 87722
49 309434
1 59678
1 177280
1 99248
35 161270
25 108545
10. Lỗ
1 52968
258 5516895
121 587603
123 1381819
438 8364028
1 14722
1 19839
1 16357
1 19547
2 27789
1 18096
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...