ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 47009
1 149561
6 91024
1 63041
1 181431
1 102622
35 167535
25 112814
9. Lỗ
1 56377
258 5681945
121 618939
123 1405193
438 8496669
1 17599
1 22840
1 19601
1 22378
2 30664
1 20992
1 26273
1 2 3 4 5 6 7 8 9
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...