ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 47374
1 150036
6 91369
1 63390
1 181852
1 102964
35 168231
25 113237
9. Lỗ
1 56794
258 5710040
121 622526
123 1409112
438 8513489
1 17868
1 23151
1 19864
1 22668
2 30845
1 21276
1 26558
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...