ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
4 45733
1 147742
6 89822
49 312922
1 61703
1 179829
1 101331
35 165197
25 111204
10. Lỗ
1 55061
258 5571899
121 605618
123 1397259
438 8439872
1 16589
1 21756
1 18412
1 21396
2 29621
1 20010
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...