ThieuTa
Thông tin cá nhân
ThieuTa
Thiếu Tá
Nam
19/01/1984
Cựu sĩ quan tình báo
19/08/2012
Thông tin liên hệ
không thể lộ