Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
http://www.mediafire.com/?07n751f5isw2a
a2v7tnrms4
Ta là Zero
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 23358
1 15240
3. Wings
1 14748
1 19299
1 15250
1 24850
1 17164
1 14752
1 17106
10. Toro
1 16548
1 15028
1 17590
1 16618
1 14012
1 16443
16. Teru
1 17355
1 21179
18. Noenoto
1 16018
19. Noiz
2 17960
1 17359
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...