Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
http://www.mediafire.com/?07n751f5isw2a
a2v7tnrms4
Ta là Zero
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 23115
1 15021
3. Wings
1 14509
1 19032
1 15023
1 24619
1 16931
1 14523
1 16883
10. Toro
1 16332
1 14817
1 17378
1 16364
1 13797
1 16201
16. Teru
1 17124
1 20970
18. Noenoto
1 15823
19. Noiz
2 17787
1 17139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...