Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
http://www.mediafire.com/?07n751f5isw2a
a2v7tnrms4
Ta là Zero
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 22864
1 14773
3. Wings
1 14249
1 18729
1 14768
1 24338
1 16675
1 14257
1 16626
10. Toro
1 16073
1 14575
1 17107
1 16079
1 13549
1 15944
16. Teru
1 16852
1 20710
18. Noenoto
1 15553
19. Noiz
2 17519
1 16851
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...