ichero
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: xin cp https://goo.gl/Aze1Q8
Người khóa: namphi014
Thông tin cá nhân
ichero
IcheroNakamoto
Nam
20/06/2013
IraqSoldier
20/06/2013
Thông tin liên hệ
paracetarmon
Vu Ti H?ng
Ch? B?y
Zero9
Team Rocket 24h