daica123456dien
Thông tin cá nhân
daica123456dien
Đỗ Trọng Duy Anh
Nam
29/05/1995
sinh viên
28/07/2014
Thông tin liên hệ
Huế , Việt Nam
không có
không có
có mà không cho
thích truyện tranh và ghét drop , ghét luôn phong trào cân like và dis , đi theo Make Love Not War để chực thông :v
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
2 7381
1 16235
2 40797
4 34023
2 9875
2 9616
1 7945
1 11056
1 17696
3 37367
1 12588
1 8208
1 15465
4 9529
2 55811
3 28505
2 6270
1 8386
1 17987
1 5478
1 2 3 4 5
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...